HPI Program


Program HPI - [Holistyczna Idea Partnerstwa] to szeroko zakrojony projekt kreowania szczęśliwych, zgodnych  związków  i relacji międzyludzkich opartych na harmonijnym doborze personalnym.

W krajach m.in. Orientu i Dalekiego Wschodu istnieje w tym zakresie wiedza i tradycje, które pomagają tworzyć zgodnie dobrane związki, a więc i trwałe rodziny... Świat Zachodu zachłysnął się nauką, techniką, a jest głuchy i ślepy na proste podpowiedzi Natury w kwestiach dla człowieka najważniejszych, jaką są szczęśliwe i trwałe związki i rodzina.

Chcemy to zmienić i przybliżyć starożytne wskazówki połączone z osiągnięciami i możliwościami współczesnej nauki i techniki. W naszych serwisach udostępniamy odpowiednie usługi, instrumenty i informacje, które pomagają rozpoznać i odszukać właściwe osoby do miłości, przyjaźni, współpracy...

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji w serwisie dla singli, jak również do płatnego serwisu www.darczyncy.eu i realizowanego w nim programu społecznościowych darowizn, gdyż tam również uczestnicy mogą szukać pokrewnych dusz i nawiązywać przyjazne kontakty z ludźmi odpowiednio dobranymi... W ten sposób można jednocześnie zdobyć miłość, przyjaźń, wdzięczność za obdarowanie i dodatkowo zostać obdarowanym!Podstawą HPI Programu, analiz, opracowań, usług w zakresie tworzenia związków i relacji międzyludzkich jest autorski HPI System.

Holistyczny System Idealnego Partnerstwa jest kompleksową metodą doboru personalnego,  opartą na syntezie wielokierunkowej i wielokulturowej wiedzy, metod i tradycji związanych z harmonijnym doborem ludzi, ich naturą, rytmami, biologią, temperamentem, charakterem  i wzajemnymi ich zależnościami oraz na dwudziestoletnim  doświadczeniu, obserwacjach i wnioskach autorki metody.

Bazę teoretyczną na jakiej opiera się HPI System, tworzą trzy główne filary. Są to:

Astropsychologia, obszerny i zróżnicowany dział wiedzy związanej z rezonansem rytmów i energii, mającej swoje korzenie w różnych systemach astrologicznych, teorii żywiołów Natury, systemu kwadratu Lo'Shu, I Cing, numerologii, "Świętej Geometrii", Feng Shui, w kalendarzu Majów, itp.

Biopowinowactwo, źródłem jest biorytmika, niezwykle przydatna do określania kondycji i nastroju w danej chwili i związanymi z tym relacjami z drugim człowiekiem;

Hematopsychologia, związek i wpływ grupy krwi na charakter i życie człowieka [hematobioharmonia - własne określenie zagadnień związanych ze zgodnym doborem  pod względem grup krwi ];

ASTROPSYCHOLOGIA HEMATOPSYCHOLOGIA BIOPOWINOWACTWO


W optymalnym doborze par, te trzy kategorie tworzą nierozerwalną całość i zła jakość jednego z filarów zaburza równowagę związku. W kontaktach międzyludzkich natomiast, dobra jakość elementów energetycznych wynikających z samej astropsychologii jest już na tyle istotna, że może być dobrym punktem wyjścia do budowania atrakcyjnych relacji partnerskich, zawodowych i innych. W miarę przybywania dalszych pozytywnych czynników, harmonia w potencjalnym związku niebywale wzrasta.
Dlatego ludzie właściwie dobrani pod względem grup krwi, biorytmiki oraz energii czasu urodzenia, odpowiadający sobie również z racji środowiska, wykształcenia oraz innych indywidualnych oczekiwań i możliwości, powinni doskonale do siebie pasować. Jeżeli dodatkowo, ostateczny wybór podyktowany będzie uwzględnieniem dobrego, pierwszego wrażenia, to jest to "wersja optymalna" i powodzenie oraz szczęście w takim związku będzie bardzo łatwo utrzymać.